ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА «КНИГА – ПОМІЧНИК У НАВЧАННІ»

By:

Бібліотека училища продовжує знайомство з новинками технічної літератури. Для учнів, які навчаються професії верстатника широкого профілю, електромонтера, слюсаря з механоскладальних робіт та кухаря-кондитера, у видавництвах «Грамота», «Букрек» в 2020 році вийшли з друку підручники і зараз представлені до Вашої уваги. Мета цих навчальних посібників – отримання Вами теоретичних знань з електротехніки та основ електроніки, прогресивних і раціональних способів механоскладальних робіт, технології приготуванняїжі, організації виробництва готової продукції.

Якщо хочете стати справжніми професіоналами своєї справи, то ці книги для Вас. Натхнення та успіхів в опануванні обраного фаху.

 

683(07)

Гуменюк І.В. Технологія механоскладальних робіт: підручник для ПТО / І.В. Гуменюк, О.В. Гуменюк, В.В. Паржницький. – Київ: Грамота, 2020. – 256 с., іл.

 

У підручнику розглянуто технологічні питання механоскладальних робіт, організації складального виробництва, контролю якості виробів, способи складання рознімних і нерознімних зєднань деталей, механізмів передачі й перетворення руху. Описано інструменти, пристрої та обладнання, які використовуються під час виконання механоскладальних робіт. Наведено дані про засоби вимірювання і контролю, механізацію та автоматизацію процесів складання. Матеріал, уміщений у книзі, допоможе здобувачам професійної освіти оволодіти теоретичними основами механоскладальних робіт, отримати виробничі навички, засвоїти способи й прийоми роботи, ефективніше й раціональніше використовувати навчальний і виробничий час, розвивати здатність до аналізу й уміння визначати найважливіше та необхідне в роботі.

 

621.3

Гуржій А.М. Електртехніка та основи електроніки: підручник для ПТО / А.М. Гуржій, С.К. Мещанінов, А.Т. Нельга, В.М. Співак. – Київ: Літера, 2020. – 288 с., іл.

 

Підручник дає змогу глибше зрозуміти і більш компетентно використовувати досліджувані в електротехніці фізичні основи електричних і електромагнітних явищ і методи розрахунку електричних ланцюгів при аналізі різних електричних пристроїв і схем електротехніки та електроніки, у яких використовуються як лінійні, так і нелінійні компоненти. Книги допомагає формувати такі компетенції: знати поняття і визначення, фізичні основи і принципи роботи електротехнічних та електромеханічних пристроїв; електромагнітних пристроїв і електричних машин; трансформаторів, машин постійного струму; методи аналізу лінійних ланцюгів змінного струму, магнітних кіл; основи електричних вимірювань та технічних приладів, сучасних елементів бази; споживання електричної енергії та електробезпеки.

 

621.941(075.8)

Базь О.С., Захарченко Г.С. Токарна справа. Ч.1: навчальний посібник. – Чернівці: Букрек, 2020, – 232 с., іл.

 

У навчальному посібнику описано обладнання, інструменти, пристрої та прийоми виконання токарних операцій, якими повинен володіти верстатник. Зокрема, у виданні подана інформацію про класифікацію токарного обладнання, правила маркування токарних верстатів. Наведено методи раціональної токарної обробки, режими різання, умовні позначення різьбових поверхонь. Посібник висвітлює комплекс питань щодо основних відомостей про технологічний процес токарної обробки деталей та організації контролю якості готової продукції. Навчальний матеріал супроводжується численними схемами, рисунками. Приведені основні формули для виконання самостійних учбових завдань. Безумовно, це розвиває зацікавлення учнів на заняттях і під час самостійного вивчення тем, сприятиме їх активності, ініціативності та самостійному досягненню певного рівня підготовки.

 

683.3(075)

Попов А.Ф. Основи слюсарної справи: навчальний посібник / А.Ф. Попов, Т.В. Пахар, О.В. Паржницький, Г.Ю. Шулепіна. – Чернівці: Букрек, 2020. – 224 с., іл.

 

Посібник знайомить з основними слюсарними операціями та прийомами їх виконання. У виданні детально описано базове обладнання, інструменти та пристрої, які використовують фахівці слюсарної справи, подано основи стандартизації та відомості про матеріали у слюсарній роботі. Значна кількість ілюстрацій та доступний виклад текстового матеріалу дає змогу користуватися посібником учням, майстрам та викладачам. Окрім відомих раціональних методів слюсарної обробки, у посібнику знаходимо елементи механізації та автоматизації слюсарних робіт, а також новітні технології обробки металу у слюсарній справі.

 

641.5

Стахмич Т.М. Кулінарна справа. Технологія приготування їжі: підручник для ПТО / Т.М. Стахмич, О.М. Пахолюк. – Київ: Грамота, 2020. – 280 с., іл.

 

У підручнику висвітлено основи технології приготування їжі за но­вітніми методиками в мережі підприємств харчування різних формвласності, подано докладний опис основних розділів кулінарії відповід­но до програм професійно­технічних училищ із підготовки кухарів ІІІ,IV і V розрядів.

Людина так влаштована, що їжа для неї є чимось більшим, ніжпевна кількість харчових речовин, необхідних для підтриманнянормальної життєдіяльності організму. Їжа та все, що з нею пов’яза­но, — це невід’ємна частина матеріальної культури будь-­якого на­роду. І український народ вписав у світову кулінарну книгу сотнірецептів оригінальних страв, національні традиції столу, в основіяких лежить дбайливе відношення до продуктів харчування. Укра­їнський народ має гордитися своєю культурою, свято берегти спад­щину предків і примножувати її.

Метою даного підручника є надати молодим людям: знання з технології приготування їжі; теоретично навчити підбирати посуд, інвентар, інструмент таорганізовувати робоче місце; знання, необхідні для використання раціональних прийомівтехнології приготування страв; уміння запобігати та усувати недоліки, що впливають наякість страв, і проводити бракераж; знання з технології приготування їжі різних кухонь світу, зурахуванням її харчової цінності.У підручнику викладено теоретичні основи технології приготу­вання їжі, організації виробництва готової продукції і товарознав­чої характеристики харчових продуктів. Оволодіння ними дастьможливість майбутнім працівникам підприємств громадського хар­чування правильно та впевнено порадити й приготувати ту або ін­шу страву, напій з урахуванням побажань і смаків відвідувачів.Крім того, у підручнику подано рецептури страв і напоїв на будь-який смак, що дає змогу розширити асортимент меню у будь-­якомупідприємстві громадського харчування.


Comments are closed.