Відкритий дистанційний урок на тему «Машини для збивання продуктів з індивідуальним приводом: призначення, будова, принцип роботи»

By:

 

24 лютого 2023 року викладач спецдисциплінНаталія Кравчук провела відкритий урок теоретичного навчання з предмету «Устаткування підприємств харчування» у групі № 33 (професія «7412 кондитер») в дистанційному форматі з використанням платформиGoogle Meet.

Основними цілями даного уроку було формування у здобувачів освіти  загально-професійних, ключових та професійних компетентностей. Серед них: оволодіння основами технічного оснащення ЗРГ та відомостями про машини для збивання продуктів, здатність відповідально ставитися до професійної діяльності; дотримання правил експлуатації відповідних видів технологічного устаткування, дотриманнявимог охорони праці при роботі з устаткуванням в закладах ресторанного господарства.

Урок було проведено із використанням таких методів:словесний (бесіда), наочний (демонстрація), інтерактивний метод (робота з QR-кодом), тестування (Google Form), самостійна робота (Google Клас). Цікавим було те, що бесіда проводилася з демонстрацієюслайдо-презентації, а відео-ролик принципу роботи збивальної машини «SigmaPowermix 120» супроводжувався коментарями педагога.

Під час заняття учні продемонстрували хороший рівень теоретичної підготовки.Приємним є той факт, що майже всім здобувачам освіти вдалося під’єднатися до відеоконференції.

Присутні колеги відзначили високий професійний рівень проведеного заняття,  наголосили на важливості та цінності набутих учнями знань й практичних навичок  щодозбивальнихмашин, їх будови, принципу дії та правил експлуатації.

Відеоконференція, безумовно, є інноваційним методом проведення занять в умовах дистанційного навчання. У GoogleMeetприєднуватися можна зі спеціального додатка або будь-якого сучасного веб-переглядача.

Опираючись на цей досвід проведення уроку можна сказати, що інтерактивні відео-конференції є ефективним методом організації дистанційної освіти, враховуючи можливість передачі будь-якої інформації та швидкість спілкування. Укупі з іншими навчальними засобами цінність цього методу безпосередньо пов’язана із розумінням викладачем переваг, недоліків і можливостей відео спілкування, з його навичками роботи з відповідним технічним і програмним забезпеченням.

Матеріали з відкритого уроку доступні за посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/161abSEDk4QAk8uEeYhrIkZnPKq33JIcv?usp=share_link

 


Comments are closed.