ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА «ВАШІ ПОМІЧНИКИ У НАВЧАННІ»

By:

Ознайомимось з новинками літератури, які отримала наша бібліотека в цьому навчальному році. Посібники написані доступною мовою, вони допоможуть зорієнтуватися у складних технічних, економічних процесах, основних питаннях безпеки праці, тенденціях і перспективах розвитку інформаційних технологій. Посібники-практикуми з сучасної англійської мови допоможуть розвинути навички усного англійського мовлення, сприяють збагаченню фахової англомовної лексики, розвивають культуру мовлення усіх, хто вивчає іноземну мову.

Вивчайте, розмірковуйте, аналізуйте:

 

621.3(075)

Гуржій А.М.

Основи інформаційних технологій: навчальний посібник для ПТО/А.М. Гуржій, Л.І. Возненко, Н.І. Поворознюк, В.В. Самсонов. – Київ: Літера ЛТД, 2023. – 288 с.

 

Видання підготовлено відповідно до програми з інформатики для здобувачів професійно-технічної освіти. У навчальному посібнику висвітлено фундаментальні принципи інформатики, основні поняття, пов’язані з інформаційними технологіями. Розглянуто принципи роботи і будову комп’ютера, характеристики окремих пристроїв і їхню взаємодію в процесі роботи. Проаналізовано методи оброблення інформації за допомогою комп’ютерів. Наведено алгоритми роботи процесора, пам’яті і пристроїв введення-виведення інформації. Теоретичні положення проілюстровано численними прикладами.

 

 

377:613.6(075)

Чернявська В.О., Дуброва Н.Й.

Основи безпечної праці: навчальний посібник для ПТО/В.О. Чернявська, Н.Й. Дуброва. – Київ: ТОВ «Пропапір», 2023. – 240 с.

 

У навчальному посібнику розкриваються основні питання з охорони праці для здобувачів професійно-технічних закладів, етапи розвитку, законодавче забезпечення, методологічна база. Висвітлюється методика розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, значення гігієни, виробничої санітарії, технічної безпеки, у тому числі пожежної безпеки для збереження життя і здоров’я працівників у процесі праці. Описуються методи контролю гігієнічних параметрів у виробничих приміщеннях, на робочому місці,вимоги щодо безпеки технічного устаткування й технологічних процесів, заходи і засоби щодо попередження дії на людину небезпечних і шкідливих факторів.

 

 

 

621.039

Ощинська О.О.

Основи атомної енергетики: навч. посібник / О.О. Ощинська. – Харків: Фоліо, 2021. – 190 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури).

 

Атомна енергетика стала невід’ємною частиною сучасної цивілізації. І користь її безсумнівна: світло і тепло в наших оселях, енергія, що необхідна промисловим підприємствам, — усе це ми маємо завдяки атомним електростанціям. Але вимоги екології диктують необхідність подальшого розвитку цієї такої важливої для всього людства галузі.

У цій книжці розповідається багато про що: про ядерну енергетику і радіаційну безпеку, про різні способи отримання енергії, різновиди випромінювання, про те, що таке радіація, ядерний паливний цикл і бар’єри безпеки, як влаштовані атомні станції та ядерні реактори, в яких умовах вони працюють, які властивості повинні мати матеріали для роботи в атомних реакторах, чим небезпечна аварія на АЕС…

Цей посібник буде корисним усім, кого цікавлять питання, пов’язані зі сферою атомної енергетики та перспективами її розвитку, а крім того, він стане у нагоді абітурієнтам, які прагнуть вивчати атомну енергетику, оскільки допоможе збагатити знання зі шкільного курсу фізики, що стосуються цієї високотехнологічної сфери.

 

 

330(075)

Кудінова А.

Основи економічних знань: навч. посібник / А. Кудінова, І. Кулага, К. Лопух. – Київ: ВЦ «Академія», 2023. – 208 с.

 

У навчальному посібнику розкрито сутність і особливості економічних явищ та економічної діяльності, охарактеризовано ринки та ринкові структури, основні засади підприємницької діяльності, принципи суспільного відтворення і економічного розвитку. Розкриваються основні закони становлення, функціонування та розвитку сучасної економічної системи, дається характеристика суспільних форм її прояву, визначаються інституціональні засади, принципи та інструменти економічної політики щодо використання переваг ринкового господарства в інтересах людини та держави, окреслюються суперечності процесів глобалізації економічного та соціального життя.

 

 

621.3(075)

Паржницький О.В.

Електроматеріалознавство: навч. посібник для ПТО / О.В. Паржницький, С.В. Аушева, Г.Ю. Шулепіна. – Київ: Грамота, 2023. – 224 с., іл.

У навчальному посібнику розглянуто класифікацію електротехнічних матеріалів, їхні властивості та процеси виробництва. Основну увагу приділено фізичним принципам, що відбуваються в матеріалах під впливом електромагнітних полів. Електротехнічні матеріали відіграють важливу роль у конструкціях найрізноманітніших електротехнічних пристроїв та апаратів. Від властивостей і правильного вибору матеріалів залежить ефективність роботи електрообладнання.

Видання призначене для здобувачів закладів профтехосвіти, які здійснюють навчання з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».

 

 

 

For Real – успішний курс для підлітків та молоді від відомих авторів Мартіна Хоббса (Martyn Hobbs) та Джулії Старр Кеддл (Julia Starr Keddle).

Посібник відповідає запитам сьогоднішніх студентів – сучасні, актуальні теми та охоплення мовного матеріалу допоможуть їм у спілкуванні та при обговоренні питань, що їх цікавлять.

For Real пропонує методичні рекомендації для вчителів, основний навчальний план побудований відповідно до загальноєвропейських компетенцій володіння іноземними мовами, а також вражаючий набір компонентів – на папері, на DVD.

Завдяки програмному забезпеченню для інтерактивної дошки та онлайн програми у викладача є різноманітність методик для успішної роботи.

Доступно викладена граматика і величезна кількість вправ, як у підручнику, так і в робочому зошиті дадуть чітке уявлення про граматику англійської мови.

Особлива увага приділяється розвитку навичок швидкої розмовної мови. Розповіді із захоплюючими сюжетами та актуальні обговорення змусять учнів розмовляти. Посібники містять прослуховування діалогів реального спілкування; практику екзаменаційного аудіювання; культурологічні матеріали; короткі оповідання; пісні; тестові завдання.


Comments are closed.