bib4

Роль бібліотеки в житті учня

By:

Роль бібліотеки в житті училища незаперечна: забезпечення учнів та педагогічних працівників підручниками, навчальними посібниками; виховання шанобливого ставлення до книги як до корабля мудрості людської; задоволення потреб усіх користувачів у художній, довідковій, науково-популярній, методичній літературі; збагачення учнів основами бібліографічних знань та навичками користування бібліографічною інформацією; виховання культури роботи з книгою; виховання гармонійно розвинених громадян. Важливу роль у процесі виховання відіграє книжка, вміння читача швидко оперувати великою кількістю інформації, з-поміж усього вибрати основне, найцінніше. В бібліотеці створені умови, які стимулюють самоосвіту і саморозвиток особистості, потребу в самостійному пошуку, відборі і використання інформації, уміння критично оцінювати. Усе це сприяє інформаційній підтримці навчальних програм, активізації навчального процесу в цілому. Інформаційна робота бібліотеки серед учнів сприяє засвоєнню ними знань з професії, суміжних наук, підготовці до олімпіад, конкурсів професійної майстерності, розширенню і поглибленню знань, отриманих на уроках. Висока якість освіти сьогодні неможлива без високого рівня інформаційної культури як учнів, так і педагогів. Сучасна людина, яка живе в умовах інформаційного суспільства, повинна не тільки вміти читати, писати, говорити, але й швидко і вільно орієнтуватись у потоці усної та письмової інформації. Тут на допомогу приходить книжковий фонд. Надається допомога у написанні рефератів, оформленні стінгазет і плакатів за темою «Творчість у моїй професії», виробів технічної творчості, матеріалів до інтелектуальних ігор, оформлення книжкових виставок.

Для учнів, схильних до правопорушень, складено рекомендаційний список літератури, підготовлено бібліографічний огляд «Загроза людській успішності», анкета «Учнівська молодь: цінності і пріоритети». У фонді бібліотеки є література про шкідливість куріння, алкоголю. Виховання учнів проводиться за допомогою групових бесід, пам’яток, інформаційних матеріалів, вікторин, тестів. Антиалкогольне виховання має на меті озброїти учнів знаннями про негативну дію алкоголю з різних точок зору: біологічної – розкрити дію алкоголю на організм людини, генетичної – пояснити, як алкоголь та вживання наркотиків впливають спадковість; соціологічної -вплив на виробничу діяльність, сімейні відносини, травматизм, злочинність. З цією метою оформлена книжково-ілюстративна виставка «Пияцтво і наркоманія – шлях до правопорушень. Цінуй своє життя», «По лабіринтах права», усний журнал «Убережи себе від СШДу», бесіда «10 основних чинників, які ви повинні знати про ВІЛ та СНІД».

Для учнів, які потребують посиленої уваги, складено індивідуальні плани читання; через спілкування під час видачі книжок здійснюється індивідуальна робота; проводяться групові бесіди на теми «Підліток на порозі злочинності», «Здоровий спосіб життя – гарантія довголіття», «Не будьмо самовбивцями дарма».

Створено фонд інформаційних матеріалів «Хвилина дозвілля», який поповнюється статтями, тестами, пам’ятками, ілюстраціями за рубриками «Із життя зірок», «Учнівські кумири».

Проведення заходів із залученням літератури сприяє збагаченню досвіду учнів, передачі культурних цінностей. Бібліотека – осередок, де можна не лише поповнити знання, але й поспілкуватись, висловити свою думку. Інформаційні потреби читачів вивчаються за допомогою опитування, спостереження, аналізу писемних джерел. Літературні ігри активізують читання, стимулюють зацікавлення книгою, формують художні, естетичні смаки. Так, бесіда з елементами гри по формуванню правової культури допомагає учням вміло і правильно користуватись своїми правами, знати обов’язки.

Саме в бібліотеці як в інформаційному центрі в учнів училища є можливість удосконалювати, поповнювати свої знання, займатися самоосвітою, через книгу виховувати в собі кращі риси характеру. Вільний доступ до літератури сприяє вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої для інтелектуального, фізичного, духовного, творчого розвитку. Бібліотека намагається впроваджувати нові форми роботи, щоб разом із педколективом реалізовувати наступні завдання: виявляти в учнів паростки обдарованості, сприяти їх розвитку, формуванню життєвої компетенції. Адже становлення людини – постійна робота душі. Філософи і педагоги, письменники і поети говорять про це в своїх творах, а через їх слово учнівська молодь долучається до кращих надбань української та світової культури, формується прагнення до книги як до джерела духовного розвитку. Будучи по своїй суті скарбницею духовного життя багатьох поколінь, бібліотека дає змогу активно впливати на свідомість сучасної молоді, формувати відповідальність за   творення   незалежної  суверенної   України.


Comments are closed.