Люди перестають мислити, коли перестають читати

By:

Люди перестають мислити, коли перестають читати

Д.Дідро

Бібліотека Луцького ВПУ є навчальним, науковим інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу. Виходячи з основних завдань виховної роботи в училищі, бібліотека свою роботу координує з педагогічними працівниками за такими пріоритетними напрямками як

–   інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційно-методичної допомоги читачам в оволодінні основами наук. Озброєння учнів методами пізнання й аналізу знань, навичками системної роботи з джерелами інформації;

–   надання системної цілеспрямованої допомоги учням в опануванні ними знань з професійної і загальноосвітньої підготовки. На цій основі формування особистості з високим рівнем громадянської свідомості, належними правовими і поведінковими нормами;

–   якнайповніше забезпечення читацьких інтересів, глибоке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки, формування стійкої потреби у книзі. Пропонувати книги, які відповідають потребам учня, його запитам та інтелекту, проконсультувати, як найдоцільніше і найефективніше опрацювати літературу;

–   підвищення бібліотечної культури учнів шляхом проведення Днів бібліотеки, оновлення змісту, форм, методів індивідуальної і масової роботи з читачами. Формування мовної культури учнів, усного спілкування, поглиблення системи бібліотечно-бібліографічних знань через проведення вікторин, конкурсів, ділових ігор, бесід, консультацій, уроків-панорам;

–   з метою виконання самоосвітніх функцій оформлення блоково-тематичних добірок літератури за професіями, науково-пізнавальної періодики для самостійного опрацювання учнями;

–   поглиблення знань учнів з історії культури, культури розвитку українського народу, нації, вміння розуміти історію. Використання технологій, насичених культурологічними компонентами, зміст яких сприяє пізнанню   учнями   історико-культурної   спадщини   українського   народу: бібліографічні огляди, книжкові виставки «Історичне минуле через призму часу», «Славетні українці», «Духовні скарби українського народу», «Перлини душі народної», ігри-подорожі в минуле, бесіди-роздуми до Дня пам’яті героїв Крут, до річниці українського голодомору.

Бібліотекою Луцького ВПУ користуються 710 учнів училища. До їх послуг книжковий фонд, який нараховує понад 26 тис. примірників, з яких 6 тис. – підручники із загальноосвітніх предметів, понад 11 тис. – технічна література, 6 тис. художніх творів. Фонд сформовано згідно з планами і програмами.

 

 


Comments are closed.