Бібліографія методкабінету

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові автора Назва роботи Анотація
1. Гоменюк Світлана Костянтинівна «Основи охорони праці: Альбом опорних конспектів» У навчальному посібнику подано у вигляді опорних конспектів основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та соціально-економічних заходів і засобів згідно із Законом України «Про охорону праці» та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами з охорони праці. Закріпленню вивченого матеріалу сприятимуть тести.

Посібник адресований учням професійно-технічних навчальних закладів, працівникам підприємств та організацій.

2. Жарикова Ірина Василівна «Самотній світ Кафки» В методичній розробці представлені конспекти уроків, дидактичний матеріал, опорні схеми, випереджувальні завдання до тексту твору, додаткова інформація, контрольна робота. Дані матеріали допоможуть уявити тему в цілому, охопити поглядом роботу, яка буде здійснюватися з першого до останнього уроку за даною темою.

Рекомендовано для викладачів зарубіжної літератури професійно-технічних навчальних закладів

3. Іванісік Лариса Всеволодівна «Профілактика ВІЛ/СНІДу серед учнів» У методичних рекомендаціях пропонується матеріал для застосування у виховній роботі з учнями по профілактиці ВІЛ/СНІДу в навальному закладі.

Рекомендований класним керівникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

4. Іськович Ігор Володимирович «Елементи футболу на заняттях з фізичної культури» У методичній розробці пропонуються вправи для розвитку спритності, гнучкості, швидкості, сили, витривалості, уроки техніки гри, методика ударів по м’ячу головою, зупинки, відбору, вкидання м’яча, проаналізована техніка гри воротаря, індивідуальні та групові тактичні дії.

Адресована викладачам фізичної культури загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

5. Крась Ігор Леонідович «Комплект інструкційно-технологічних карт: Технологія ремонту телевізійних приймачів кольорового зображення ЗУСЦТ-61» Методична розробка містить комплект інструкційно-технологічних карт, необхідних для проведення та усунення можливих несправностей і виконання налагоджувальних операцій в телевізійних приймачах кольорового зображення типу ЗУСЦТ.

Рекомендовано майстрам виробничого навчання та учням професійно-технічних навчальних закладів для оволодіння професією «радіомеханік з ремонту та обслуговування радіотелевізійної апаратури».

 

6. Леснік Ніна Миколаївна «Методичні рекомендації до курсового проекту з предмета «Технологія машинобудування» Методичні рекомендації містять детальні вказівки до виконання учнями спеціальності 5.090227 «Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» курсового проекту з курсу «Технологія машинобудування». Рекомендовано викладачам спецдисциплін професійно-технічних навчальних закладів за спеціальністю «Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

 

7. Максимчук Оксана Іванівна «Дидактичні завдання з основ трудового законодавства» Пропоновані завдання мають на меті допомогти учням оволодіти знаннями з основ трудового законодавства.

Розробка складається з чотирьох розділів відповідно до типів завдань: запитання та завдання, тестові завдання, юридичні задачі, ділові ігри (ситуації).

Вирішення таких юридичних ситуацій дозволяє учням застосувати здобуті теоретичні знання у конкретних життєвих обставинах, а також користуватись і захищати свої трудові права.

8. Никончук Тетяна Володимирівна, Ярмолюк Наталія Іванівна «Пакет практичних та контрольних завдань з іноземної мови за професійним спрямуванням для груп електромонтерів» Методична розробка допомагає підготуватись до індивідуальних занять та консультацій з премета, містить пакет контрольних робіт, який дозволяє закріпити пройдений матеріал.

Рекомендована учням ІІІ ступеня навчання професійно-технічних навчальних закладів та викладачам іноземної мови

 

9. Роса Світлана Федорівна «Виховуючи – вчимо» У збірнику вміщені матеріали, які допоможуть працівникам навальних закладів в організації виховної роботи. Запропоновані тексти можуть бути використані педагогами в позакласній роботі та виховних годинах. В матеріалах, які звучали на сторінках радіогазети, учні вчилися розпізнавати добро і зло, духовність і патріотизм, вміння поводити себе в суспільстві, вести здоровий спосіб життя, вшанувати пам’ять героїв та митців України, а також слухати хорошу музику.

 

Для працівників шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, коледжів.

10. Ситник Світлана Аркадіївна «Органічна хімія у форматі ЗНО» Методична розробка містить тестові завдання з окремих тем органічної хімії, які допоможуть учням ознайомитись з технікою проведення ЗНО і виявити їх рівень навчальних досягнень.

Рекомендовано викладачам та учням загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

11. Сохацька Тетяна Володимирівна «Збірник контрольних робіт з української мови» У «Збірнику контрольних робіт з української мови» подано рівневі та творчі завдання для контролю навчальних досягнень учнів ПТНЗ з української мови.

Тексти завдань складено відповідно до чинної програми з української мови за 12-бальною системою оцінювання з урахуванням реальних навчальних можливостей учнів.

Дані рівневі завдання можна використовувати для проведення контрольних робіт з кожної теми навчальної програми.

«Збірник контрольних робіт з української мови» адресований викладачам професійно-технічних навчальних закладів.

12. Шматова Оксана Юріївна «Технічна механіка: Збірник завдань для тематичних контрольних та курсових робіт» Збірник призначений для оволодіння учнями технічних спеціальностей курсу технічної механіки та виконання індивідуальних завдань, а також для контрольних робіт, які дозволяють закріпити пройдений матеріал курсу. Робота містить короткі методичні вказівки щодо виконання курсових робіт по курсу згідно навчального плану.

Адресований учням ІV курсу професійно-технічних навчальних закладів. Також всім, хто вивчає курс «Технічна механіка»

13. Бурлак Оксана Хомівна «Технологія приготування оздоблювальних напівфабрикатів» В посібнику викладено технологію приготування оздоблювальних напівфабрикатів для оформлення борошняних кондитерських виробів. Вказано норми вкладання сировини, вимоги до якості, терміни реалізації виробів, особливості виготовлення. Теоретичний матеріал зведено в таблиці, додано кольорові ілюстрації.

Посібник складений згідно державних стандартів ПТО, призначений для викладачів предмета «Технологія приготування борошняних кондитерських виробів з основами товарознавства» та учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії кондитер ІІІ, ІV розрядів.

14. Василюк Наталія Миколаївна «Обробка текстової інформації» Матеріали містять комплекс лабораторно-практичних робіт, які використовуються на уроках з технології комп’ютерної обробки інформації при вивченні теми «Обробка текстової інформації». Особлива увага надається оформленню тексту та роботі з таблицями. Лабораторно-практичні роботи розроблені так, щоб учні могли самостійно виконувати введення, редагування і форматування тексту, дії над таблицями та зображеннями, використовуючи при необхідності допоміжні матеріали.

Рекомендовано для викладачів комп’ютерних технологій та інформатики і учнів.

15. Іванова Людмила Андріївна «З досвіду роботи вихователя гуртожитку» В посібнику детально описано досвід роботи вихователя гуртожитку Іванової Л. А., запропоновані методичні розробки виховних заходів, конкурсів, проведених з учнями училища, які проживають у гуртожитку. Додані плани роботи, графіки чергувань, розписана методика організації виховної роботи.

Рекомендована вихователям гуртожитків ПТНЗ.

16. Ковальчук Ірина Миколаївна «Електроматеріалознавство в схемах і таблицях» Пропонований посібник містить стислий виклад основних відомостей про електротехнічні матеріали, їхні властивості, характеристики, призначення та застосування в електротехніці. Оформлення інформації у вигляді схем і таблиць сприяє швидшому ознайомленню з основами дисциплін і кращому засвоєнню матеріалу.

Для учнів і викладачів професійно-технічних навчальних закладів та електротехнічних і радіотехнічних спеціальностей.

17. Ковальчук Наталія Петрівна «Що ми їмо?» Посібник містить матеріали, які висвітлюють проблеми використання харчових добавок і ГМО у продуктах харчування. Значна увага приділяється впливу харчових добавок на здоров’я людини.

Рекомендовано для викладачів та учнів професійно-технічних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл.

18. Кравчук Наталія Федорівна «Матеріали до вивчення теми «Механічна кулінарна обробка м’яса, м’ясопродуктів, сільськогосподарської птиці, субпродуктів, приготування напівфабрикатів» У навчальному посібнику подані рекомендації до проведення уроків виробничого навчання до теми «Механічна кулінарна обробка м’яса, м’ясопродуктів, сільськогосподарської птиці, субпродуктів, приготування напівфабрикатів». Вказана організація робочих місць для приготування м’ясних напівфабрикатів, безпечні правила необхідного електричного устаткування, вимоги гігієни і санітарії. Додано контрольні питання для перевірки знань учнів. Запропоновано технологію приготування м’ясних напівфабрикатів волинської кухні як регіональний компонент.

Рекомендовано для учнів і майстрів виробничого навчання з професії кухар.

19. Мазур Світлана Павлівна «Розробки уроків виробничого навчання з теми «Обробка електронної інформації в MS Excel» Посібник складений відповідно до програми курсу виробничого навчання згідно стандарту ДС ПТО 4112.К72040-2006, містить детальні плани уроків виробничого навчання та вправи і задачі професійного спрямування для закріплення й контролю засвоєння навчального матеріалу.

Рекомендовано майстрам виробничого навчання, викладачам спецдисциплін училищ, коледжів, технікумів, учням, а також усім, хто прагне опанувати програму Excel.

20. Мельничук Олена Валентинівна «Методичні розробки уроків з фізики «Основи термодинаміки» Посібник складений відповідно до чинної програми курсу 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів рівня стандарту.

Містить детальні конспекти уроків, різноманітний дидактичний матеріал, плани-схеми уроків та методи і форми роботи з групою, комплекс вправ і задач для закріплення й контролю засвоєння навчального матеріалу.

Призначено для викладачів фізики та учнів.

21. Романюк Василь Якович «Життя і творчість Михайла Коцюбинського» Методичне портфоліо «Життя і творчість Михайла Коцюбинського» побудоване на основі навчальної програми з української літератури (рівень стандарту). В посібнику висвітлюється життєвий і творчий шлях Михайла Коцюбинського – одного з найталановитіших українських письменників, великого «сонцепоклонника». В центрі уваги – розгляд творів М.Коцюбинського «Intermezzo» та «Тіні забутих предків», презентація, план-конспекти уроків, літературознавчий матеріал, аудіо-та відеоматеріали про письменника та його творчість.

Призначається для викладачів загальноосвітніх та професійно – навчальних закладів, студентів – філологів

22. Смаль Людмила Іванівна «Настільна книга практичного психолога ПТНЗ» До посібника увійшли діагностичні методики, корекційні програми для роботи з учнями ПТНЗ та матеріали для роботи з педагогами та батьками.

В першому розділі подано інструментарій для діагностики, а саме: опис методик, текст, ключ та інтерпретація. В другий розділ входять програма комунікативного тренінгу та вправи для колекційної роботи. Третій розділ містить опитувальники для батьків та педагогів та поради педагогам щодо роботи з учнями.

Адресована соціально-психологічним службам ПТНЗ»

23. Чвир Інна Костянтинівна «Shop and shopping» Посібник «Shop and shopping» містить конспект уроку до даної теми, лексичний та граматичний матеріали, наочність, зразки різнорівневих текстів та текстових завдань.

Дані тексти та діалоги можна використовувати під час проведення уроків, а тестові завдання для проведення контрольних робіт.

Посібник адресований учням та викладачам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

24. Бражник Людмила Іванівна «Художня культура України найдавніших часів та княжої доби» В методичній розробці представлені конспекти уроків, контрольна робота, презентації до уроків з теми «Художня культура України найдавніших часів та княжої доби». Дані матеріали допоможуть уявити тему в цілому, охопити поглядом роботу, яка буде здійснюватись з першого до останнього уроку за даною темою.

Рекомендовано для вчителів загальноосвітніх шкіл та викладачів художньої культури професійно-технічних навчальних закладів.

25. Грибовська Світлана Сергіївна Довідник з вищої математики В даному довіднику викладені основні положення вищої математики у формі короткого змісту навчального матеріалу, що відповідає навчальній програмі. Форма подання матеріалу робить довідник зручним у користуванні та корисним для систематизації і узагальнення знань з математики. У кожному параграфі є короткі теоретичні відомості, які містять основні формули, означення і деякі алгоритми.

Рекомендований учням та викладачам вищих професійних училищ технологічних спеціальностей

26. Грибовська Світлана Сергіївна «Похідна від А до Я» Вивчення теми «Похідна та її застосування» неможливе без використання ілюстративного матеріалу та задач прикладного змісту в різних сферах діяльності людини. Вдале поєднання теоретичного та історичного матеріалу, основних формул та правил диференціального числення з практичними завданнями сприятиме кращому засвоєнню учнями однієї з основних тем математичного аналізу. Механічний та геометричний зміст похідної, знаходження точок екстремуму, найбільшого та найменшого значення функції, графіки, тощо демонструється на слайдах.

Дана презентація може бути використана для проведення уроків різного типу, а також під час роботи над навчальним проектом.

27. Гурський Сергій Миколайович Збірник сценаріїв Збірник містить добірку сценаріїв, яка допоможе художнім керівника в організації нетрадиційних виховних заходів, зробить цікавим та змістовним дозвілля учнівської молоді.

Збірник рекомендовано на допомогу художнім керівникам ПТНЗ.

28. Гущик Віталій Анатолійович «Основи комп’ютерної

Графіки та Web-дизайну»

У посібнику викладені основи мови розмітки HTML у формі 12-ти теоретично-практичних занять, зміст яких відповідає навчальній програмі предмета «Основи комп’ютерної графіки та Web- дизайну». Рекомендований учням та викладачам професійно-технічних училищ технологічних спеціальностей
29. Іванюк Віра Андріївна   Посібник містить конспекти уроків з теми, опорні конспекти для учнів, рівневі самостійні роботи та тематичну контрольну роботу в чотирьох варіантах, вчительську презентацію властивостей показникової функції, графіків та перетворення графіків.

Рекомендовано викладачам та учням загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

30. Коваль Олександр Миколайовичік «Напівпровідникові прилади» Презентації розроблені для кращого засвоєння матеріалу з теми. У них поєднано теоретичний матеріал, основні таблиці та малюнки. На диску представлено 6 презентацій.

Можна використовувати для проведення уроків теоретичного навчання з професії радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотехнічної апаратури.

31. Кошинська Марія Іванівна «Європеїзм Валер’яна Підмогильного – суперечливий світ людської душі» Методична розробка «Європеїзм Валер’яна Підмогильного – суперечливий світ людської душі» вмістила матеріали для вивчення творчості Валер’яна Підмогильного в системі профтехосвіти.

У роботі подано біографію Валер’яна Підмогильного­–письменника справді європейського рівня, показано нелегкий його життєвий шлях як українського інтелігента сталінської доби та творчий доробок митця як представника аналітико-інтелектуальної течії модернізму, творця першого урбаністичного роману в українській літературі.

З використанням різноманітних методичних форм роботи з учнями, інноваційних технологій, мультимедійних засобів подано розробки трьох уроків, які відведено в програмі для вивчення творчості Валер’яна Підмогильного.

Рекомендована вчителям-філологам, які розпочинають свою трудову діяльність у системі профтехосвіти і прагнуть вдало донести учням складний, суперечливий, неординарний світ душі головного героя роману В.Підмогильного «Місто» – Степана Радченка, переконливо навчити молодь не схибити на життєвій дорозі, не загубити душу у вирі проблем, спокус і випробувань, бути Людиною серед людей.

32. Моклиця Володимир Йосипович «Організація радіоаматорського гуртка у професійно-технічному навчальному закладі» Методична праця містить конкретні рекомендації з організації творчого радіоаматорського гуртка у ПТНЗ для професії 7243.1 «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури». Крім висвітлення мети діяльності гуртка крок за кроком детально розкриваються питання набору групи, організації її роботи, вибору приміщення та його обладнання, а також охорони праці.

Пропонований методичний матеріал буде добрим помічником для керівників гуртків вказаної та споріднених професій а також корисним для відповідних управлінських кадрів навчальних закладів.

33. П’янкова Наталія Михайлівна «Традиції та інновації у приготуванні борошняних виробів» Навчальний посібник містить методичну розробку нетрадиційного уроку виробничого навчання із застосуванням вчительської, учнівської презентації, роботи в групах. Висвітлено питання застосування методу проектів в процесі теоретичного та виробничого навчання. Розкрито питання використання регіонального компоненту на уроках для учнів кулінарного профілю.

Навчальний посібник може бути корисним для педагогічних працівників та учнів з професій кухар, кондитер.

34. Сергіюк Василь Анатолійович «Газорозподільний механізм: призначення, класифікація, будова, принцип дії» Інформаційний посібник побудований відповідно до програми вивчення предмета «спеціальна технологія» з курсу «Будова автомобілів» та містить теоретичний матеріал, відео лекцію, презентації з розділу «Двигун – Газорозподільний механізм: призначення, класифікація, будова, принцип дії»

Призначений для учнів та викладачів професійно-технічних навчальних закладів, що спеціалізуються в області автомобілебудування.

35. Вознічук Анатолій Віталійович «Збірник опорних конспектів з основ галузевої економіки» У даному посібнику розглядається підприємство як суб’єкт господарювання, елемент галузевої економіки. Розкривається структура і механізм функціонування ринку та підприємства. Значна увага приділяється висвітленню основних проблем становленню підприємства, формування і обороту фондів. Підкреслюється значення і роль трудового колективу у створенні прибутку та зарплати.

Даний збірник покликаний допомогти учням складати і користуватися упорними конспектами. Розраховано на учнів професійних училищ.

36. Пальчук Любов Василівна «Українська мова: таблиці, тести» У довіднику подано переважно у вигляді таблиць та схем короткі відомості з української мови – її звукового та лексичного складу, словотвору і граматики. Подаються схеми різних видів мовного розбору. Закріпленню вивченого матеріалу сприятимуть різнорівневі тести до кожної теми. Дані тести можна використовувати також під час проведення тематичних контрольних робіт.

Довідник адресований учням старших класів та учням І курсу професійно-технічних навчальних закладів. Він рекомендується також всім, хто вивчає українську мову.

37. Пальчук Любов Василівна «Тема «Одиниці мови» (презентація) Електронний посібник містить таблиці, схеми, приклади, необхідні при вивченні теми «Одиниці мови: звук, слово, словосполучення, речення». Запропонована електронна версія сприяє економії часу при вивченні теми та більш ефективному засвоєнню матеріалу.

Рекомендований старшокласникам та учням І курсу професійно-технічних навчальних закладів.

38. Савчук Юрій Володимирович «Основи техніко-тактичної підготовки в баскетболі (методичні рекомендації до проведення секції баскетболу) У посібнику детально описані основні елементи техніко-тактичної підготовки до гри в баскетбол. Запропоновані вправи для навчання техніки нападу, захисту та основні вимоги до тактики гри в нападі та захисті.

Матеріал, вміщений у посібнику, допоможе учням оволодіти всіма елементами гри в баскетбол та сприятиме удосконаленню їх навичок.

Призначений для викладачів фізичної культури шкіл та професійно-технічних навчальних закладів.

39. Морозовська Людмила Ришардівна «Геометрія: Конспекти уроків по темі «Піраміда» з використанням мультимедійного проектора» У посібнику подано розробки уроків та виховних заходів по темі «піраміда» з використанням мультимедійного проектора.

Посібник рекомендований для викладачів математики ПТНЗ, шкіл, студентів педагогічних засобів

40. Бондзюк Надія Петрівна «Облік розрахунків з оплати праці» В посібнику подано теоретичний матеріал з використанням останніх змін у законодавстві з оплати праці, розробки практичних робіт, вправи для закріплення вивченого матеріалу і самостійної роботи учнів, зразки заповнення документів з теми «Облік розрахунків з оплати праці» з предмету «Бухгалтерський облік».

Рекомендовано для учнів професійно-технічних навчальних закладів за спеціальністю «бухгалтерський облік»

41. Касянчук Марія Володимирівна «Картки-завдання з предмета допуски та технічні вимірювання» Запропоновані картки-завдання призначені для програмового контролю знань і умінь учнів з предмета «Допуски і технічні вимірювання». Дані завдання дають можливість нагромадити оцінки з кожної теми, проаналізувати отримані результати.

Картки-завдання призначено не тільки для контролю, а й для навчання. Запитання і варіанти відповідей на них розроблено з урахуванням особливостей предмета: великої кількості цілком нових уявлень, термінів, визначень, умовних позначень, які слід не тільки зрозуміти і запам’ятати, а й якими треба вільно оперувати під час виготовлення деталі. Наведено достатню кількість відповідних креслень із умовними позначеннями, а також практичні завдання з визначення граничних розмірів, допусків і вибору потрібного вимірювального інструменту.

Зміст карток-завдань в повному обсязі відповідає вимогам навчальних планів і програм із підготовки кваліфікованих робітників з професій «верстатник широкого профілю», «слюсар з ремонту автомобілів»

42. Суслова Лариса Юріївна «Методичні рекомендації до проведення виробничого навчання та виробничої практики на виробництві» У методичних рекомендаціях висвітлено питання організації та проведення виробничого навчання та практики на підприємствах, їх форми та методи. Розглядаються основні завдання майстра під час виробничого навчання та практики.

Рекомендовано майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів.

43. Суслова Лариса Юріївна «Матеріали до вивчення теми «Основи технічного редагування та форматування тексту» В матеріалах висвітлені питання до вивчення теми «Основи технічного редагування та форматування тексту».

Рекомендовано майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів.

44. Морозовська Людмила Ришардівна Презентація «Піраміда» На диску представлені презентації, створені у програмі Power Point до уроків геометрії для учнів груп ІІ курсу ПТНЗ по темах: «Піраміда», «Побудова піраміди та її перерізів», «Зрізана піраміда», «Правильна піраміда», «Правильні многогранники» та презентацію виховного заходу по темі «Все на світі боїться часу, але час боїться пірамід».

Диск призначений для викладачів математики ПТНЗ та вчителів шкіл.

45. Васильчук Марія Іванівна «Є сонце в житті!(Література Західної  України(до 1939року))»

 

Методична розробка «Є сонце в житті! (Література Західної України (до 1939 року))» вмістила матеріали для вивчення творчості Богдана-Ігоря Антонича та Осипа Турянського.

У роботі подано короткий огляд історичної обстановки, літературного життя української інтелігенції початку XX століття, на тлі яких формувалися світогляд та творчість письменників.

З використанням різноманітних традиційних та нестандартних форм і методів роботи з учнями, інноваційних технологій, мультимедійних засобiв подано розробки чотирьох урокiв, які відведено у програмі для вивчення творчості Богдана-Ігоря Антонича та Осипа Турянського в системі профтехосвіти, представлено презентації їх творів. Для поглибленого вивчення їх творчості запропоновано додаткові матеріали у вигляді  рефератів.

Розробка рекомендована вчителям- філологам, студентам-практикантам

46. Васильчук Марія Іванівна «Є сонце в житті!(Література Західної

України(до 1939року))»

 

Методична розробка «Є сонце в житті! (Література Західної України (до 1939 року))» вмістила матеріали для вивчення творчості Богдана-Ігоря Антонича та Осипа Турянського.

У роботі подано короткий огляд історичної обстановки, літературного життя української інтелігенції початку XX століття, на тлі яких формувалися світогляд та творчість письменників.

З використанням різноманітних традиційних та нестандартних форм і методів роботи з учнями, інноваційних технологій, мультимедійних засобiв подано розробки чотирьох урокiв, які відведено у програмі для вивчення творчості Богдана-Ігоря Антонича та Осипа Турянського в системі профтехосвіти, представлено презентації їх творів. Для поглибленого вивчення їх творчості запропоновано додаткові матеріали у вигляді  рефератів.

Розробка рекомендована вчителям- філологам, студентам-практикантам

47. Грибовська Світлана Сергіївна,

Іванюк Віра Андріївна

«Позакласна робота з математики»

 

 

Запропонований посібник стане в пригоді вчителям, які прагнуть навчити учнів математиці, загадковій та неповторній науці.

До складу посібника увійшли матеріали, які можна використовувати для проведення позакласних заходів з математики, предметного тижня.  Даний матеріал адаптований  до програмного матеріалу рівня стандарту професійно – технічних навчальних закладів.

Збірник призначений для вчителів, які працюють в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

48. Клівчук Людмила В’ячеславівна, Угланова Ірина Анастасівна «Застосування інтерактивних технологій в процесі навчання іноземної мови»

 

Методична розробка містить теоретичний та практичний матеріал для підвищення ефективності навчального процесу з іноземної мови. Поданий матеріал базується на застосуванні інтерактивних та інформаційних технологій на уроках. Методична розробка може бути також використана у позакласній роботі з метою підвищення інтересу учнів до вивчення іноземної мови.

До роботи додаються розробки уроків та позакласного заходу, які вчителі іноземної мови можуть використати на своїх уроках чи в позакласній  роботі.

Рекомендовано для викладачів іноземної мови загальноосвітніх  та  професійно-технічних  навчальних  закладів, а також тих, хто зацікавлений  сучасними  технологіями  навчання

49. Кравчук Людмила Михайлівна «Ukrainian Customs and Traditions»

 

У навчально-методичному посібнику подано теоретичний і практичний матеріал, необхідний при вивченні теми «Українські звичаї та традиції». Запропоновано ряд післятекстових завдань, які сприяють розвитку мовленнєвих вмінь та навичок у процесі оволодіння іноземною мовою, а також дають змогу розвивати як монологічне, так і діалогічне мовлення.

Читачі даного посібника мають змогу детально ознайомитися з елементами народного вбрання, головними уборами, взуттям, прикрасами, аксесуарами, оцінити колористику вбрання та багатство декору.

Рекомендований для учнів, вчителів англійської мови загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

50. Кравчук Наталія Федорівна Матеріали курсу виробничого навчання з теми

«Холодні страви і закуски»

 

У навчальному посібнику подані рекомендації з проведення уроків виробничого навчання з теми «Приготування холодних страв і закусок з риби, сиру, яєць». Розписані організація робочих місць для приготування холодних страв і закусок; інструктаж технічних вимог безпеки праці, вимоги гігієни і санітарії. Додано контрольні питання для перевірки знань учнів,  навчальний фільм проведення уроку, презентація уроку.

Запропоновано технологію приготування холодної страви волинської кухні як регіональний компонент.

Даний посібник рекомендовано для учнів і майстрів виробничого навчання з професії «Кухар».

51. Пальчук Любов Василівна «Асоціативні презентації:

Творча лабораторія формування образного мислення учнів»

 

Методична розробка містить зразки асоціативних презентацій поезій Миколи Вороного, Олександра Олеся, Павла Тичини, Максима Рильського, Миколи Зерова. Представлені дві розробки уроків за творами Михайла Коцюбинського «Interrmezzo» та Уласа Самчук «Марія», основна увага  в яких звернена на розвиток асоціативного мислення  учнів.

Рекомендована вчителям та учням для використання на уроках української літератури.

52. П’янкова Наталія Михайлівна «Сучасна молекулярна кухня»

 

 

Методична розробка містить історію виникнення молекулярної кухні, основні техніки та молекулярні порошкові додатки, кухонний інструмент та устаткування, сучасні нанотехнології, зміни в сучасній кулінарії та поради кухарю – початківцю, рецепти та фотогалерею.

Рекомендована вчителям та учням для використання на уроках теоретичного та виробничого навчання з професії ресторанного господарства

53. Батов Геннадій Федорович «Різнорівневі тестові завдання для тематичного оцінювання з предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки» Різнорівневі тестові завдання (3 рівні) з усіх тем навчальної програми предмета “Електротехніка з основами промислової електроніки» розроблені для тематичного оцінювання учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» 3-4 розрядів.

Тестові завдання можуть також використовуватись для поточного оцінювання учнів вказаної професії і частково для оцінювання учнів інших професій з предмета «Електротехніка».

Вони дозволяють швидко і об’єктивно оцінити набутий рівень знань учнів та раціонально використати навчальний час на уроці.

54. Богданець Володимир Васильович «Історія України: Українська інтелігенція в русі опру 1960-1980-х років» У навчальному посібнику зроблено спробу з’ясувати роль і значення української інтелігенції в русі опору радянському тоталітарному режимові пре оду 1960-1980-х років».Матеріали, викладені в роботі, стануть в нагоді під час вивчення учнями ЗП(ПТ)О тем із новітньої історії України.
55. Бондзюк Надія Петрівна «Економічна теорія» Навчально-методичний посібник з предмета «Економічна теорія» призначений для підвищення ефективності навчального процесу. Містить навчальний матеріал для учнів: опорний конспект, тестові завдання та навчально-методичний матеріал для викладача: розробку уроку і презентації до уроків.

Рекомендовано для викладачів ПТНЗ та учнів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» зі спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка»,  133 «Галузеве машинобудування», 172 «Технології та комунікації».

56. Заліпа Ірина Іванівна «Інформаційно-комунікаційні технології на уроках географії: на прикладі вивчення розділу «Азія» Методична розробка містить конспекти уроків до розділу «Азія» та мультимедійні презентації як елемент використання ІКТ на навчальних заняттях. Визначено основні пріоритетні напрями та результативність застосування інформаційно-комунікаційних технологій, важливі функції презентації  Power Point.

Рекомендована викладачам та учням для використання на уроках географії

57. Ковальчук Ірина Миколаївна «Контроль навчальних досягнень учнів як складова навчального процесу. З досвіду роботи В представленій роботі розкриваються деякі аспекти теми «Контроль навчальних досягнень учнів як складова навчального процесу».

В теоретичній частині роботи розглянуто основні поняття теми:  контроль, функції контролю, структура контролю, види контролю, форми контролю, методи контролю, оцінка, перевірка, діагностика. Крім того, автором запропоновано класифікацію форм, методів і видів контролю, тобто структурно-логічну схему.

В практичній частині роботи представлено матеріал з досвіду роботи  проведення перевірки і оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках креслення, а також надано розроблені приклади карток програмованого  контролю для підсумкового уроку з теми «Діелектричні матеріали», зразки тестів і залікова робота з електротехнічних матеріалів.

Рекомендовано для викладачів креслення та спецпредметів ПТНЗ.

58. Кравчук Наталія Федорівна «Урок-проект. «Дослідження машин та механізмів для обробки м’яса та риби» Навчальний посібник містить загальні відомості про типи та види нестандартних уроків теоретичного навчання в закладах професійно-технічної освіти. З метою практичного застосування пропонується розробка уроку-проекту з предмету “Устаткування підприємств харчування”.

Рекомендовано для викладачів спецпредметів з професії кухар.

59. Михайлова Людмила Іванівна «Робота психолога з педагогічними працівниками ПТНЗ» У методичний посібник «Робота психолога з педагогічними працівниками ПТНЗ» увійшли матеріали по роботі з педагогічними працівниками, діагностичні методики, програми психологічних тренінгів з педагогами.

Перший розділ відкриває психологічні особливості педагогічного працівника як професіонала. В другому розділі представлено методичний інструментарій для вивчення особистості педагога, а саме: анкети для самоаналізу педагогічного працівника, діагностичні методики, ключі, інтерпретації.

В третій розділ входять програми тренінгів з профілактики, корекції, релаксації для педагогічних працівників, а також програма просвітницького тренінгу. Також подано матеріал для допомоги педагогам бути успішними професійно.

Методичний посібник «Робота психолога з педагогічними працівниками ПТНЗ» адресована соціально – психологічним службам ПТНЗ.

60. Никончук Тетяна Володимирівна «Навчальний посібник з іноземної мови за професійним спрямуванням (для учнів-електриків)» Навчальний  посібник  для  студентів  спеціальності  5.05070104  «Монтаж  і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд».

Завдання розраховані як на аудиторну, так і на самостійну роботу студентів. Містить уроки, що структуровані за тематичними розділами, короткий англо- український словник, які спрямовані на закріплення загальних навичок володіння англійською мовою. Акцентований   на собливості термінології, що застосовується у науково-технічній галузі, зокрема, в електромеханіці та виконання запропонованих завдань, що буде сприяти формуванню навичок перекладу з англійської та української мов, тощо.

Посібник містить вступ, 6 розділів, висновки, додатки та список використаних джерел.

Даний посібник містить інформацію для студентів немовних навчальних закладів. Він допоможе у підготовці до аудиторних та самостійних занять,а також до державної підсумкової атестації.

61. Павлович Олена Валеріївна «Матеріали до практичних робіт з історії України (перша половина ХХ століття) Дана методична розробка містить матеріали для проведення практичних занять на уроках історії України, створена з здобуття учнями предметних компетентностей з історії.

Використання матеріалів даного навчального посібника сприятиме формуванню в учнів основ систематичних історичних знань, ціннісних орієнтацій, активної громадянської позиції, особистісних переконань, у ширшому значенні – основ гуманітарної культури учнів.

Матеріали можуть бути використані на уроках історії України та у виховній позакласній роботі.

62. Чвир Інна Костянтинівна «Food in different ways» Посібник містить матеріали  з вдосконалювання навичок усного мовлення та граматичного матеріалу з  теми “Їжа”.

Посібник  розроблений відповідно до програми середніх та старших класів і спирається на лексику, тексти та діалоги, які застосовуються в повсякденному житті. Рекомендований учням старших класів і вчителям іноземної мови.