Результати моніторингу якості освіти

Аналіз навчальних досягнення здобувачів освіти  з загально-професійної підготовки за три останні роки показало стабільний рівень знань.

Загально-професійна підготовка відповідає вимогам навчальних планів і програм.

Рівень знань, умінь, навичок з предметів знаходиться на середньому, достатньому та високому рівні (73% – 74%). Найкращі показники з предметів «Основи трудового законодавства», «Основи правових знань». (Творчо-конструктивний рівень складає –82%)

Разом з тим найнижчі показники з предметів «Основи галузевої економіки» (професії «Кондитер. Кухар» (62,1% середнього рівня), «Слюсар з механоскладальних робіт. Маляр» (40% середнього рівня)), «Інформаційні технології» (професії «Слюсар з механоскладальних робіт» (45% середнього рівня). З предмету «Основи галузевої економіки» учні мають поверхневі знання з економічної теорії, типові помилки допускають при розв’язуванні задач, не вказують показники мікроекономіки. З предмету «Інформаційні технології» учні мають поверхневі знання з визначень і задач інформаційних технологій; не наведені приклади використання інформаційних технологій у професії, основні можливості програм автоматизації в ресторанному господарстві описано не повністю, відсутність використання типових програм  MSOffise у професії Слюсар з механоскладальних робіт. Маляр.

Результати навчальних досягнень в І семестрі 2022-2023 н.р.

Найголовнішим чинником у підготовці робітничих кадрів є результати навчальних досягнень за І семестр 2022-2023  навчальний рік з професійно-теоретичного та професійно-практичного навчання.

Професія «Верстатник широкого профілю»

 • професійно-теоретична підготовка: не атестовані –2,0%; початковий рівень – 3,4%, середній – 65,3%, достатній – 27,6%, високий – 1,7% ТКР – 29,3%.

 • професійно-практична підготовка: не атестовані –2,0%; середній рівень – 16,0%, достатній – 72,3%, високий – 9,7%, ТКР – 82%

Професія «Офіціант, бармен»

 • професійно-теоретична підготовка:не атестований –0,7%; початковий рівень – 0,3%, середній – 52,8%, достатній – 39,8%, високий – 6,4%, ТКР – 46,2%.

 • професійно-практична підготовка:середній – 26,2%, достатній – 56,1%, високий – 17,7%, ТКР – 73,8%

Професія «Кондитер.Кухар»

 • професійно-теоретична підготовка:не атестований – 1,3%; початковий рівень – 1,4%,середній – 30,5%, достатній – 50,2%, високий – 16,6, ТКР – 66,8%

 • професійно-практична підготовка: не атестовані – 1,15%, початковий рівень – 2,2%, середній –12,9%, достатній – 61,25%, високий – 22,5%, ТКР – 83,75%

Професія «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»

 • професійно-теоретична підготовка: не атестовані – 1,6%, початковий рівень – 15,8%, середній – 56,0%, достатній – 24,1%, високий – 2,5%, ТКР – 26,6%

 • професійно-практична підготовка:середній рівень – 48,4%, достатній – 42,6%, високий – 9%, ТКР – 51,6%.

Професія «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»

 • професійно-теоретична підготовка:, початковий рівень – 0,3%,середній рівень – 40,6%, достатній – 53,8%, високий – 5,3%, ТКР – 59,1%

 • професійно-практична підготовка: середній рівень – 37,8%, достатній – 51,7%, високий – 10,5%, ТКР – 62,2%.

Професія «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»

 • професійно-теоретична підготовка: середній – 30,9%, достатній – 32,1%, високий – 17%, ТКР – 49,1%

 • професійно-практична-підготовка: середній рівень – 38,7%, достатній – 31%, високий – 30,3%, ТКР – 61,3%.

Професія «Слюсар з механоскладальних робіт. Маляр»

 • професійно-теоретична підготовка: середній – 46%, достатній – 51,8%, високий – 2,2%, ТКР – 54%.

 • професійно-практична-підготовка:середній рівень – 17,9%, достатній – 71,4%, високий – 10,7%, ТКР – 82,1%.

Професія «Електрозварник ручного зварювання»

 • професійно-теоретична підготовка: середній – 30,06%, достатній – 62,1%, високий рівень – 7,84%, ТКР – 69,9%.

 • професійно-практична-підготовка: середній рівень – 15,4%, достатній – 73,1%, високий рівень – 11,5%, ТКР – 84,6%.

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

 • професійно-теоретична підготовка: не атестовані – 3,9%, початковий – 7,6%, середній – 56%, достатній – 27,4%, високий –5,1%, ТКР – 32,5%

 • професійно-практична підготовка: достатній – 90,9%, високий – 9,09%, ТКР – 100%.

Спеціальність «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка»

 • професійно-теоретична підготовка: не атестовані – 5,6%, початковий – 3,6%, середній – 58,8%, достатній – 25,1%, високий – 6,9%, ТКР – 32%

 • професійно-практична підготовка:достатній – 71,4%, високий – 28,6%, ТКР – 100%

Кваліфікаційна атестація.

Відбулись кваліфікаційні атестації у групах 31, 32, 23, 33, 43, 35, 37:

 1. гр. 31 – 19 учнів отримали верстатника широкого профілю 3-го розряду, 4 – другий, 1, Гоменчук Назар – не з’явився;
 2. гр. 23 – 27 учнів здобули кваліфікацію кухаря 3 розряду; (двоє  на з’явились – Данилюк К., Юзепчук Т.)
 3. гр. 32 – 26 осіб здобули кваліфікацію  офіціанта 4 розряду
 4. гр. 33 – 27 осіб – кухар 4 розряду;
 5. гр. 35 – 28 учнів здобули 3 розряд електромонтераз ремонту та обслуговування електроустаткування;
 6. гр. 43 – 27 здобувачів освіти здобули кваліфікацію кондитера 3-го розряду.
 7. гр. 37 – 17 учнів отримали 3-й розряд слюсаря з ремонту КТЗ, 10 учнів не з’явились

Державна підсумкова атестація (ВПУ)

Протягом року було проведено 7 ДПА, у  51 -4, 55 – 3 . За результатами ДПА один учень, Бондарук Олександр, не з’явився і не склав сесію за І семестр.

Стипендія

Відповідно до листа МОН України від 15.11.2021р. № 1/19723-21 «Щодо виплати стипендії» та враховуючи рекомендації листа Департаменту освіти Луцької міської ради «Щодо визначення рейтингу успішності», згідно рішення стипендіальної комісії ЛВПУ від 13.01.23р. призначено академічну стипендію учням, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцяти бальною шкалою оцінювання. За результатами успішності за І семестр 2022-2023н.р. нараховано:

-194 здобувачам – академічну стипендію в розмірі 1250 грн.;

– 28 здобувачам – соціальну стипендію в розмірі 1450 грн.;

– 22 здобувачам – стипендію сиротам в розмірі 4026 (при досягненні 18 років), 4250 грн.