ВИВЧАЄМО ДОСВІД НІМЕЦЬКИХ КОЛЕГ

By:

Підготовка якісних робітничих кадрів, які відповідають сучасним вимогам і можуть вирішувати складні виробничі завдання, є головним завданням професійної освіти.

Останні роки на ринку праці спостерігається кадровий дефіцит, а також незатребуваність частини випускників ПТНЗ. Немає гарантії щодо працевлаштування на гідне робоче місце за наявності професійно-технічної освіти. Адже сьогодні ринок диктує нові вимоги до рівня й змісту підготовки молодих фахівців, зайнятих у різних галузях діяльності. Виявляються нові тенденції, про які раніше навіть не згадували.

Як зазначають фахівці, у галузі професійно-технічної освіти на сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається певний дисбаланс між вимогами роботодавців до якості робочої сили і можливостями задоволення таких вимог із боку професійно-технічних навчальних закладів.

Сьогодні країна вимушена терміново змінювати ситуацію в одному з найбільших для неї питань підготовці робітничих кадрів для всіх галузей економіки. Будь-яка її сфера має гостру потребу у фахівцях високої кваліфікації, які були б здатні опановувати сучасні інновації і новітню техніку. Іншими сталий функції робітника, зайнятого в сучасному виробництві. Реалії життя обумовлюють абсолютно очевидний висновок: підготовка робітничих кадрів в Україні сьогодні потребує нових підходів, неординарних рішень.

Але ні в кого не має виникати сумнівів, що профтехосвіта є потужною системою підготовки кадрів. Підготовка кваліфікованих робітників завжди була важливим завданням, оскільки від рівня їхньої кваліфікації значною мірою залежали реальні успіхи виробництва. Інше питання, що вона не в змозі швидко адаптуватися до структурних змін в економіці, коливань ринкового попиту, забезпечити кількісно-якісні вимоги роботодавців щодо підготовки робітничих кадрів. Складовими якісної підготовки є:

 • рівень відповідності вимогам Державних стандартів;
 • рівень компетентності та діяльності педагогічного колективу;
 • організація навчального процесу;
 • матеріально-технічна база;
 • використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі;
 • організація та зміст виховного процесу;
 • організація самостійної роботи, контроль знань, умінь та навичок учнів;
 • оцінка рівня підготовки випускників роботодавцями;
 • рівень зв’язку з роботодавцями.

Кожний із вище перелічених чинників є невід’ємною частиною підготовки конкурентноспроможного робітника на ринку праці. Професійно-технічний навчальний заклад самостійно визначає пріоритетність кожного з них, враховуючи такі чинники, як: регіональний компонент, галузеве спрямування закладу, фінансування, тощо.

Вимоги часу диктують необхідність посилити увагу до розвитку людських якостей, спрямувати організацію навчально-виховного процесу на повноцінний розвиток учня, оскільки сучасна особистість повинна вміти мислити творчо, бути здатною жити в неперервно мінливому світі, відчувати себе комфортно при соціальних змінах, упевнено «зустрічати» непередбачені ситуації, визначати проблеми та інноваційні шляхи їх вирішення, вносити свій індивідуальний творчий вклад у професію.

2-3 серпня 2016 року у Львові відбувся семінар з планування проекту «Партнерство у сфері професійно-технічної освіти в Україні». У роботі воркшопу взяли участь представники професійно-технічних навчальних закладів, представники підприємств-партнерів, а також представники обласних адміністрацій зі Львова та Луцька. В часі проведення семінару було підтверджено запропоновані цілі проекту, а також пріоритизовано та заплановано заходи в трьох категоріях.

20 жовтня 2016 року на території підприємства СКФ «Україна» між ДПТНЗ «Луцьке ВПУ» та Освітнім центром баварської економіки «bbw» Німеччини відбулося урочисте підписання угоди про реалізацію проекту «Партнерство у сфері професійно-технічної освіти в Україні».

Мета проекту «Роль дуальної системи професійно-технічної освіти в Німеччині». До його реалізації залучається дедалі більше педагогічних працівників, які беруть участь в запланованих заходах.

З 21 по 25 листопада 206 року педагогічні працівники училища спільно з представниками підприємств брали участь в навчальному тренінгу-комунікації. Розглядалися такі питання:

 • базові елемент дуальної форми професійно-технічної освіти в Німеччині та адаптація до реалій в Україні;
 • комунікація, кооперація між навчальними закладами та підприємствами.

З 12 по 18 лютого 2017 року представники училища у складі Волинсько-Львівської делегації брали участь у діловій поїздці з метою вивчення досвіду у сфері професійно-технічної освіти Німеччини. Під час поїздки ознайомилися з навчальними центрами професійної підготовки на підприємствах Siemens  і SKF, взяли участь у семінарі «Німецька дуальна освіта».

У Німеччині дуальна система професійного навчання – це взаємодія двох самостійних в організаційному і правовому відношенні носіїв освіти в офіційно визнаних рамках, тобто здійснюється відповідно до законодавства професійного навчання. Ця система включає два різні навчально-виробничі середовища: приватне підприємство та державну професійну школу, які діють разом для досягнення спільної мети – професійної підготовки учнів.

Процес надання освітніх послуг підприємством в рамках дуальної системи регламентований законодавчо.

Перед початком професійного навчання повинен бути укладений договір про професійну освіту між підприємством, яке навчає або направляє на навчання, а потім надає робочі місця, і учнем. На виробниче навчання відводиться приблизно 3-4 дні на тиждень, у той час як на навчання в профшколі – 1-2 дні.

До того ж дуальна система забезпечує рівновагу між попитом та пропозицією фахівців на ринку праці. Адже співпраця освітніх та господарських суб’єктів передбачає підготовку саме тієї кількості фахівців на ринку праці. Адже співпраця освітніх та господарських суб’єктів передбачає підготовки саме тієї кількості фахівців, саме з тією якістю знань та вмінь, яку на цей момент потребує ринок праці.

Німецька економіка виділяє щорічно близько 30 млрд. євро на систему дуальної професійно освіти. Федеральні землі виділяють щорічно близько 3 млрд. євро на потреби професійних шкіл.

У рамках дуальної системи велика кількість німецької молоді  (близько 70 % випускників) після закінчення школи опановують одну з 350 професій , що мають державну ліцензію.

Щорічно підприємства укладають близько півмільйона угод про надання професійної освіти та інвестують у цю галузь близько 28 млрд. євро. Окрім того, вони беруть участь у різних проектах, пов’язаних із середньою професійною освітою. Сюди входить і співробітництво зі школами з метою ранньої професійної підготовки, самовизначення учнів і їх працевлаштування. Підприємства покривають всі видатки, пов’язані з процесом їх виробничого навчання, виплачують грошові винагороди учням за використання їхньої праці. Підприємства виграють від системи дуальної підготовки ще й тим, що після закінчення навчання робітників можна відразу залучати до виробництва, тобто відпадає необхідність тривалого введення у справу.

У рамках проекту «Партнерство у сфері професійно-технічної освіти», який проводився  у Львові  з 6 по 10 березня 2017 року, майстри в/н та викладачі спецдисциплін взяли участь у тренінгу «Дидактика». Були розглянуті наступні питання:

 • інструменти педагогічної діагностики;
 • візуалізація щоденних постановок завдань;
 • освіта з орієнтацією на практичну дію;
 • планування послідовності викладання;
 • можливість співпраці професійно-технічних навчальних закладів та підприємств;
 • супровід навчального процесу;
 • зміна суб’єктивних теорій через альтернативні погляди та способи дій;
 • колегіальна супервізія.

23 березня 2017 року учасники проекту спільно з представниками підприємств взяли участь в семінарі що проходив у Луцьку, де були визначені цілі, результати, індикатори, заходи та операційний план на другий рік проекту.

29 березня 2017 року  в рамках проекту була організована зустріч адміністрації училища, майстрів в/н, викладачів спецдисциплін, які ведуть підготовку кваліфікованих робітників за професією «верстатник широкого профілю» з представниками підприємства СКФ «Україна», 17 травня 2017 року відбулася така ж зустріч з представниками підприємства ТОВ «Модерн-Експо». В ході цих зустрічей представники училища ознайомилися з новими формами роботи підприємств, обговорили питання подальшої співпраці.

 

В Україні існує нагальна потреба в дослідженні нових шляхів із засобів формування й розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців. Механістична трансформація дуальної системи освіти Німеччини у вітчизняну практику неможлива. Як і будь-яке запозичення зарубіжного досвіду, вона потребує апробації і врахування специфіки національної системи освіти. Для того, щоб подібна система підготовки фахівців робітничих кадрів почала діяти у нас, потрібно, щоб керівники малих, середніх та крупних підприємств усвідомили визначену пряму залежність між прибутком, який отримується завдяки високоякісним спеціалістам, та необхідністю надання допомоги професійно-технічними навчальним закладам.


Comments are closed.