Репортажі з відкритих уроків (продовження)…

By:

Репортаж з відкритого уроку

Чвир Інни Костянтинівни, викладача предмета «Іноземна мова»

 

Нещодавно відбувся відкритий урок на тему «Plans for the future. Choosing a cаreer».

Урок відзначився раціональним поєднанням традиційних і нетрадиційних методів. Інна Костянтинівна доцільно використала роздатковий матеріал, презентацію, відеофрагменти, візуальні таблиці, фото різних професій. Урок проходив у постійному англомовному діалозі з учнями. Використані метод бесіди, який спрямував учнів на проведення аналізу, порівнянь, ситуативні вправи, які застосовувались для вдосконалення знань, умінь і навичок учнів (інтерв’ю з відомими особами, читання поезії). До роботи були залучені всі учні групи, які працювали біля дошки, індивідуально заповнювали таблицю, виконували тести, перевтілювались у представників різних професій.

Учні під час уроки проявляли високий інтерес і активність, практикували застосування свого словникового запасу. Урок англійської мови пройшов у легкій і невимушеній формі.

 

 

Репортаж з відкритого уроку

Псалтири Сергія Степановича, викладача предмета «Екологія»

 

У лютому в групі № 33 на високому рівні був проведений відкритий урок з екології.  Псалтира С. С. ефективно поєднав використання інформаційно-комунікаційних технологій та роботу в групах.

Тема уроку «Категорія забруднення» є актуальною і повністю розкритою за чинною програмою, були зазначені основні завдання та очікувані результати учнів.

Сергій Степанович доцільно застосував різні методи, форми і прийоми в організації уроку. Підготовлена викладачем презентація містила детальні схеми, приклади, фотоматеріали. Робота в групах сприяла підвищенню рівня активізації діяльності учнів. Наочні зразки різних прикладів забруднення розвинули пізнавальне мислення учнів. Проведені міжпредметні зв’язки з географією, біологією, хімією, історією. Оцінювання відповідей учнів капітанами команд сприяло розвитку критичного ставлення до уроку та вмінню самостійно оцінити свої знання та вміння.

Найкращий результат уроку – активність учнів, їх високий і достатній рівень засвоєння теми.


Comments are closed.