НОВІ КНИГИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

By:

бліотека Луцького ВПУ пропонує ознайомитись з підбіркою нової технічної літератури та зі списком статей з останніх номерів педагогічних журналів. Навчальні посібники можуть бути використані там, де принесуть максимальну користь, тоді, коли в них буде максимальна користь і нагальна потреба, і тим викладачам, майстрам та учням, для яких вони призначені в першу чергу. А це – майбутнім верстатникам широкого профілю, електрозварювальникам ручного зварювання та слюсарям з механоскладальних робіт.

 

621.8(075.8)

Гуменюк І., Гуменюк О. Паржницький В. Види з’єднань: навчальний посібник для здобувачів ПТО / І. Гуменюк, О. Гуменюк, В. Паржницький. – Київ: Грамота, 2021. – 272 с., іл.

 

У навчальному посібнику розглянуто способи з’єднань деталей виробів. Описано кріпильні деталі, матеріали, інструменти, пристосування та обладнання, які застосовують під час виконання складальних і ремонтних робіт. Розглянуто складання рознімних і нерознімних, рухомих і нерухомих з’єднань, трубопроводів, підшипникових з’єднань тощо. Книга містить 55 розділів.

 

 

 

 

621.941(075.8)

Базь О.С., Захаренко Г.С. Токарна справа. Ч.1: навчальний посібник / О.С. Базь, Г.С. Захаренко.  – Чернівці: Букрек, 2020, – 232 с., іл.

 

У навчальному посібнику описано обладнання, інструменти, пристрої та прийоми виконання токарних операцій, якими повинен володіти верстатник. Зокрема, у виданні подана інформацію про класифікацію токарного обладнання, правила маркування токарних верстатів. Наведено методи раціональної токарної обробки, режими різання, умовні позначення різьбових поверхонь. Посібник висвітлює комплекс питань щодо основних відомостей про технологічний процес токарної обробки деталей та організації контролю якості готової продукції. Навчальний матеріал супроводжується численними схемами, рисунками. Приведені основні формули для виконання самостійних учбових завдань. Безумовно, це розвиває зацікавлення учнів на заняттях і під час самостійного вивчення тем, сприятиме їх активності, ініціативності та самостійному досягненню певного рівня підготовки.

 

 

 

621.941(075)

Базь О.С.,Захаренко Г.С., Паржницький О.В. Токарна справа. Частина 2: навчальний посібник для здобувачів ПТО / О.С. Базь, Г.С. Захаренко, О.В. Паржницький.  – Чернівці: Букрек, 2021. – 176 с., іл.

 

Друга частина посібника з токарної справи допоможе ознайомитися з такими професійними компетенціями:

  • обирати необхідні контрольно-вимірювальні інструменти для вимірювання особливо складних деталей у важкодоступних місцях з точністю розмірів за 5-6 квалітетами;
  • нарізатибагатозахідні різьби складного профілю будь-якої деталі;
  • виконувати токарну обробку складних великогабаритних деталей, вузлів і тонкостінних довгих деталей, схильних до деформування, на універсальних та унікальних токарних верстатах;
  • здійснювати токарну обробку нових і переточування вироблених прокатних валків з калібруванням складних профілів;
  • вибирати вид калібру і за його допомогою виконує контроль;
  • визначати шорсткість оброблених поверхонь обраним способом;
  • візуально визначати дефекти оброблених поверхонь.

Видання розкриває основні принципи оволодіння професією «Токар» 4-6 розряду. На сторінках книги — узагальнений досвід провідних фахівців та творчої групи педагогів професійної (професійно-технічної) освіти.

Структура посібника дає змогу раціонально використовувати інформацію як для опанування спеціальності «Токар» загалом, так і для викладання окремих напрямів.

У виданні відображено ґрунтовні знання про чистову токарну обробку на різних верстатах, обробку деталей за 1-5 квалітетом, особливості застосування інструмента, високоточної обробки.

Окрім означених вище практичних умінь, курс дасть змогу, зокрема:

  • проводити регламентні роботи з технічного обслуговування універсальних токарних верстатів відповідно до технічної документації;
  • підтримувати необхідний технічний стан технологічного оснащення (пристроїв, вимірювальних і допоміжних інструментів), розташованого на робочому місці токаря.

 

683(07)

Гуменюк І.В. Технологія механоскладальних робіт: підручник для ПТО / І.В. Гуменюк, О.В. Гуменюк, В.В. Паржницький. – Київ: Грамота, 2020. – 256 с., іл.

 

У підручнику розглянуто технологічні питання механоскладальних робіт, організації складального виробництва, контролю якості виробів, способи складання рознімних і нерознімних з’єднань деталей, механізмів передачі й перетворення руху. Описано інструменти, пристрої та обладнання, які використовуються під час виконання механоскладальних робіт. Наведено дані про засоби вимірювання і контролю, механізацію та автоматизацію процесів складання. Матеріал, уміщений у книзі, допоможе здобувачам професійної освіти оволодіти теоретичними основами механоскладальних робіт, отримати виробничі навички, засвоїти способи й прийоми роботи, ефективніше й раціональніше використовувати навчальний і виробничий час, розвивати здатність до аналізу й уміння визначати найважливіше та необхідне в роботі.

 

621.791(075)

Биковський О.Г. Зварювання, різання й контроль якості під час виробництва металоконструкцій: підручник / О.Г. Биковський. – Київ: Основа, 2021. – 400 с., іл.

 

У підручнику висвітлено технологію зварювання і термічного різання, розглянуто сучасне вітчизняне й імпортне устаткування для цих видів обробки.

Наведені відомості із суміжних галузей знань (матеріалознавство, електротехніка, фізика тощо) сприятимуть кращому розумінню суті процесів, що відбуваються в оброблюваних матеріалах під час їх нагрівання й стискання, призначення оптимальних параметрів режиму й технічних прийомів зварювання й термічного різання.

Розглянуто також і можливі дефекти, що утворюються при зварюванні, методи й апаратуру для їх виявлення, допустимі норми існування у зварних конструкціях, а також методи запобігання дефектам та їх усунення.

Автором зібрано і систематизовано інформацію про сучасні найбільш поширені способи зварювання і різання деталей та вузлів із різноманітних металів і надано рекомендації щодо техніки і технології їх виготовлення.Наведені в книзі довідкові відомості щодо вибору сучасних зварювальних матеріалів, обладнання й апаратури. Вони ілюструють окремі теоретичні положення, можуть бути використані при виконанні контрольних завдань, курсових і дипломних робіт.

Поєднання вивчення теоретичних основ і практики зварювального виробництва дасть змогу учням професійно-технічних навчальних закладів стати кваліфікованими зварниками.

 

 

БІБЛІОТЕЧНА ПОЛИЧКА

Безрук К., Ковганич Г. Протидія булінгу // Профтесосвіта. – 2021. – № 7-8. – с. 12-29.

Скрипник С., Скрипник Л. Паралельність прямих і площин у просторі: методична розробка бінарного уроку математики й технології приготування їжі // Профтехосвіта. – 2021. – № 9-10. – с. 32-35.

Богданович Л., Усик С. Небезпека селфі: абетка безпеки // Безпека життєдіяльності. – 2021. – № 10. – с. 19-20.

Торгівля людьми, причина та відповідальність: матеріали для бесід з учнями // Позакласний час. – 2021. – № 4. – с. 7-8.

Заяць Р. Види бісквіта: методична розробка з технології приготування // Профтехосвіта. – 2021. – № 7-8. – с. 44-65.

Волкова С. Професійно-прикладна фізична підготовка // Профтехосвіта. – 2021. – № 7-8. – с. 80-87.

Скирда Т. Військово-спортивна гра: інструмент патріотичного виховання // Профтехосвіта. – 2021. – № 9-10. – с. 26-31.

 

 

 


Comments are closed.