Ділимося досвідом…

By:

Традиційний щорічний фестиваль відкритих уроків цьогоріч проходить незвично. Сьогодення вимагає від педагогів застосування нових методів роботи в проведенні уроків як загальноосвітньої, так і професійної підготовки.  Наші педагоги  діляться своїм досвідом  через проведенням показових уроків, демонструють різні форми і методи роботи із здобувачами освіти, використовують  інтернет-ресурси, онлайн-програми для підготовки  різних завдань та дидактичних матеріалів. Ці уроки творчі, креативні, дуже цікаві.

Кравчук Л.М. провела підсумковий урок з іноземної мови за професійним спрямуванням у групі №33 (професія: кухар, кондитер).  Урок пройшов на високому професійному рівні із застосуванням комп’ютерних технологій: демонстрації презентації та власних відеороликів, підготовлених учнями в процесі приготування окремих кондитерських виробів.  Використано групові форми роботи зі здобувачам освіти. Основною метою даного уроку була систематизація вивченого матеріалу та закріплення його на практиці, формування вмінь та навичок з приготування різних видів тіста та виробів з нього, збагачення лексичного запасу слів, виховування любові до обраної професії.

Відкриті дистанційні уроки на платформі Zoom провели:

Пальчук Л.В., викладач української мови та літератури в групі № 13 (професія кухар, кондитер). Педагог провела серію уроків на платформі Meet з тем «Позиційне чергування у/в, і/й і под.», «Подвоєння літер», “Правопис префіксів і суфіксів”, «Ольга Кобилянська. Життя і творчість». На уроках були використані презентації, відеоролики, цікаві вправи, словникові диктанти, організовано орфографічні хвилинки, тести у формі ЗНО, кросворди і т.д.

Густов О.О., викладач спецпредметів  в групі №54 (спеціальність: телекомунікації та радіотехніка) провів урок «Основні причини та заходи запобігання травматизму на виробництві», метою уроку було узагальнення та систематизація знань учнів з питань виробничого травматизму та професійних захворювань, формування активної позиції щодо реалізації принципу пріоритетності охорони життя і здоров’я працівників. Мета уроку досягнута.

Густова Н.М., викладач спецпредметів  в групі №43 (професія: кухар, кондитер). провела урок «Технологія приготування заморожених десертів», мета якого: формування знань технологічного процесу приготування заморожених десертів, розвиток творчої та усвідомленої активності учнів і їх пізнавальних здібностей. Урок проведений на високому професійному рівні, з використанням технічного диктанту для повторення матеріалу, презентації і фрагменту відеофільму для викладення нового матеріалу. Учні працювали  онлайн активно, виконували завдання та відповідали на поставлені питання під час закріплення матеріалу. Урок чітко продуманий педагогом та правильно структурований.

Бажаємо всім педагогів натхнення та творчих успіхів.


Comments are closed.