bib1

Виховання і розвиток інформаційної культури

By:

Якісна    підготовка    грамотних    спеціалістів    потребує    всебічного інформаційного забезпечення викладачів та учнів. Враховуючи це, бібліотека комплектується    найновішими   виданнями    з    економіки    та    фінансів, інформаційних систем  і технологій,  правничою та суспільно-політичною літературою. Постійно поповнюється книжковий фонд, фонд періодичних видань,  методичних та інформаційних  матеріалів.  В  фонді  бібліотеки є література з усіх професій, за якими навчаються учні, а також література з мистецтва, психології, художні твори. При передплаті періодики береться до уваги  стан   використання   читачами   газет,   журналів  за  попередні  роки. Навчальна література користується особливим попитом серед учнів, бо коли тут є інформація, яку вимагає той чи інший викладач, в бібліотеці можна почерпнути інформацію практично з усіх навчальних дисциплін. Для тих, хто хоче глибше вивчити предмет, отримати більше інформації по професії, в бібліотеці проводять нетрадиційні заходи: прес-калейдоскоп, коли  одночасно проходить  декілька  заходів:   виставка,  вікторина,  бібліографічний огляд, бесіда «за круглим столом». Так, прес-калейдоскоп, присвячений журналу «Радіоаматор»з оглядом публікацій за рік з керівником гуртка «Телемеханік» пройшов цікаво і змістовно. Запропоновано літературні лабіринти за творами Волинських письменників, такі заходи активізують читання, стимулюють звернення   учнів   до   науково-пізнавальної,   довідкової,   художньої  книги, журналу.

Загальна кількість читачів бібліотеки – 885. Серед них 780 учнів, які відвідують бібліотеку не менше одного разу на місяць, щоб отримати книгу,  позайматись в читальному залі, прийняти участь в масовому заході. Читальний зал бібліотеки розрахований на 24 місця, де учні мають можливість працювати з періодичними виданнями, використовувати довідкові екземпляри та користуватись на місці всім фондом бібліотеки. Цінні книги, енциклопедії, отримання бібліографічної довідки – переваги роботи у читальному залі. Читальний зал використовується також для проведення літературних вечорів, бесід, читацьких конференцій, презентацій книг. Бібліотека училища розвиває творчі здібності, таланти, пізнавальні інтереси й сприяє успішному засвоєнню навчальних програм. Учні забезпечені обов’язковими підручниками, передбаченими нормативними документами Міністерства освіти і науки, альтернативними навчальними посібниками, фаховими виданнями. Це сприяє формуванню в учнів культури роботи з визначеною кількістю джерел знань, розуміння того, що процес пізнання не можна обмежити.

Різними засобами масової роботи бібліотека популяризує книгу серед учнів. Форми і методи популяризації різносторонні, як усні, так і наочні. Під час індивідуальних бесід, при обміні книг бібліотекар бере участь у розвитку навчальних навичок та керівництва читанням, створює ситуації вільного вибору, імпровізації, творчого пошуку, в яких учні пробують свої сили у визначенні своїх можливостей, знань у майбутній професії.

Книжкові виставки, відкриті перегляди літератури організовуються у комплексі з бібліографічними оглядами, консультаціями, конкурс-кросвордами, прес-діалогами. В бібліотеці функціонують постійно діючі книжкові виставки «Україна серцю милий край», «Передайте нащадкам наш скарб – рідну мову», «Золота скарбниця знань». Події в житті країни, до пам’ятних дат відображені на тематичних виставках. Жанрові виставки популяризують окремі жанри літератури, чим розширюють коло знань учнів. Виставки   нових надходжень  літератури  призначені  для   систематичного інформування читачів про нові книги, які отримує бібліотека. Навчальні посібники, підручники по професіях можна побачити на тематичних виставках «Кухар-кондитер – творчість у професії», «Комп’ютерний світ», «Новинки діловодства», «Радіомеханіку – для практичного використання», кладені інформаційні листки-повідомлення про новинки «Увага! Нова книга!», рекомендаційні списки літератури «До блокнота кухаря-кондитера», «Про аудіо-, відео-, електроніку і комп’ютер радіоаматору», «Майбутньому секретарю-референту», пам’ятки для учнів.

Різноманітність форм роботи з читачами, їх новизна, нетрадиційність викликають в учнів бажання проявити індивідуальність, знання, начитаність, кмітливість, фантазію, розкривають творчі нахили, сприяють неформальному спілкуванню учнів у вільний від навчальних занять час, дозволяють оперативно враховувати їх пізнавальні і читацькі інтереси.

За останні десять років фонд бібліотеки поповнився книгами українською мовою. Кращі зразки літератури українських видавництв можна знайти на полицях бібліотеки та на виставці «Прем’єра книги». Було оформлено також виставку «Книги українських видавництв – читачу», проведено День інформації, Літературні новини Волинського краю», бібліографічний огляд «Мистецькі обрії української лірики», літературна вітальня «Книги – дивовижний сад, де кожен шукає плоди на свій смак», година спілкування «І там, де звучить рідна мова, живе український народ». Ці заходи були приурочені до Року української книги.


Comments are closed.