Виховна робота

В Луцькому ВПУ виховна робота проводиться з врахування особливостей, зумовлених політичними, культурними соціальними факторами розвитку суспільства. Педагогічний колектив організовує свою діяльність на основах національної культури та національних ідей, які за змістом та формами роботи відповідають національно – культурним потребам України. Головною метою виховного процесу є формування і розвиток високоінтелектуальної свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті.
Керуючись законодавчими і нормативно – правовими актами України, педагоги училища великого значення надають громадянському і патріотичному вихованню, спрямовують свою діяльність на вдосконалення нових форм роботи, пошук нових систем виховання серед методів і форм виховання учнівської молоді головна роль належить активним методам, які базуються на демократичному стилі взаємодії, на утвердженні особистісно – зорієнтованих методик виховання.

Виховна робота в навчальному закладі проводиться відповідно до річного плану, який включає наступні аспекти виховного процесу:
– організаційні заходи;
– формування основ наукового світогляду виховання національної самосвідомості і громадянської гідності;
– правове виховання, удосконалення форм та методів роботи з попередження правопорушень;
– морально – естетичне виховання;
– трудове та економічне виховання, формування поваги до обраної професії;
– робота в гуртожитку;
– робота з батьками;
– загально училищні заходи.

Згідно даного плану в училищі протягом навчального року проводиться понад 50 відкритих виховних заходів. Це і заходи до знаменних дат, відкриті виховні години, вечори відпочинку, святкові дискотеки, зустрічі, лекції.
Кожен навчальний рік традиційно розпочинається приурочено до Дня знань. Проводиться урочиста лінійка для учнів, дирекції, викладачів, майстрів виробничого навчання, почесних гостей, представників базових підприємств та батьків. Даний захід відбувається з використанням державної символіки, яка є в навчальному закладі складовою оформлення кабінетів, бібліотеки, гуртожитку.

В основу національно – патріотичного виховання покладено формування любові до рідного краю, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання української держави.
Відповідно до планів, в училищі були проведені такі заходи та виховні години:
вшанування жертв голодомору в Україні 1932 – 1933рр;
– огляд – конкурс художньої самодіяльності «Осінній вернісаж»;
– до Дня Збройних Сил України;
– 22 січня – День Соборності України;
– до річниць з дня народження Лесі Українки, Тараса Шевченка;
– до Дня Перемоги;
– до Дня Матері;
– Конституція – основний Закон держави.

Найпоширенішою та найефективнішою формою виховного процесу є індивідуальна робота, робота з батьками та виховні години, які проводяться раз на тиждень. Класні керівники, які планують свою роботу згідно плану виховної роботи на семестр, намагаються урізноманітнювати виховні години за тематикою та формами проведення, пов’язуючи її з життям учнівської групи, проблемами сьогодення, особливу увагу при цьому приділяють правовому вихованню. З першого дня навчання керівники груп працюють над формуванням творчого працездатного учнівського колективу, застосовуючи такі форми позаурочної роботи як: активний відпочинок на природі, екскурсії, вечори відпочинку.

Одним з головних шляхів підвищення результативності виховної роботи в училищі є організація змістовного дозвілля, різноманітної роботи за інтересами. Так, в училищі працює гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції, в яких займається 42% учнів училища:

  1. Вокальний гурт хлопців “Січ”
  2. Хореографічний гурток “Едельвейс”
  3. Вокальний гурт дівчат “Журавочка”
  4. Тріо “Яворонько”
  5. Волонтерська бригада “Альтернатива”
  6. Гурток художнього читання “Берегиня”

Також в училищі діє правовий гурток «Феміда».
Участь у гуртках художньої самодіяльності сприяє розвитку пізнавальних інтересів до художньої творчості. Колектив училища приймає участь в обласних творчих звітах художньої самодіяльності, у всіх конкурсах, оголошених центром естетичного виховання і займає призові місця.

Утвердженню здорового способу життя як невід‘ємного елементу загальної культури особистості сприяють такі виховні заходи:
СНІД – чума ХХІ століття (1 грудня – всесвітній день боротьби з ВІЛ інфекцією);
Акція «За здоровий спосіб життя»
Відео лекція «Правда про тютюнопаління»
Акція «Наркотики – ілюзія життя»

Прищепленню учням моральних цінностей з позицій добра, людяності, гуманних взаємин між членами родини, поваги і співчуття до слабших і до людей похилого віку сприяє родинно – сімейне і моральне виховання, якому в навчальному закладі приділяється належна увага.
Традиційними стали зустрічі з ветеранами війни до Дня Перемоги.
Належна робота в училищі ведеться по прищепленню любові до природи, формуванню творчої особистості.
Учні беруть активну участь у прибиранні прилеглої території, та долучаються до загальноміський Днів довкілля, насаджують та доглядають квітники, газони. Налагоджено чергування по училищу, в навчальних кабінетах і виробничих майстернях.

Основне завдання превентивного виховання учнів – дати необхідний мінімум правових знань, сформувати погляди, переконання і що особливо важливо – виробити правові критерії оцінки власних вчинків та вчинків оточуючих.
Виховати відповідні установки, навички і уміння, накопичити морально – правовий досвід. Все це досягається як у процесі вивчення предмету «Основи правових знань», Конституції України, так і в процесі повсякденної індивідуальної роботи з учнями.
З цією метою правовиховна робота в училищі спланована і проводиться згідно комплексного плану, спрямованого на профілактику девіантної поведінки учнівської молоді.
В планах виховної роботи передбачено:
– організація просвітницької роботи;
– здійснення превентивного виховання;
– діяльність соціально – психологічної служби в училищі.

Правове виховання і організація профілактики девіантної поведінки учнівської молоді в училищі проводиться спільно з ВКМСД, комісією у справах сім‘ї і молоді при міськвиконкомі, медичними установами, органами юстиції, працівниками прокуратури.
З метою запобігання злочинів, тютюнопаління, алкоголізму, захворювання на СНІД в училищі було проведено ряд заходів.