Планування методроботи

Усі питання організації методичної роботи з педагогічними працівниками висвітлені в розділі «Методична робота», який є частиною загальноучилищного плану роботи. Головним у методичні роботі є надання допомоги педагогам в організації і проведенні уроків, виховних заходів, вирішення таких завдань: забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання учнів; постійне підвищення рівня професійної майстерності педагогів; забезпечення стабільного засвоєння сучасної педагогічної теорії і практики; обмін досвідом, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання  й виховання; створення умов для самоосвіти педагогів, здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

Пропонуємо ознайомитись з розділом плану роботи училища «Методична робота»

План методичної роботи на 2022-2023 н.р.

Велика увага в училищі приділяється роботі з молодими педагогами. Постійно до нас приходять молоді викладачі, майстри виробничого навчання. Для них організовується наставництво, консультації. Але найбільш дієвою формою методичної роботи є Школа молодого майстра та Школа педагогічної майстерності, керівником якої стає найбільш досвідчений, висококваліфікований педагог. Для ознайомлення пропонуємо роботи даних шкіл