Статут Євроклубу

Статут Євроклубу “Співдружність”

Розділ 1evroklub

Євроклуб Луцького вищого професійного училища, який має назву «Співдружність», є добровільним неполітичним молодіжним об’єднанням, створеним за ініціативи учнів та вчителів.

 

Розділ 2

Діяльність євроклубу ґрунтується на принципах демократії, гуманізму, добровільності членства та участі в справах клубу, рівноправності та відповідальності всіх його членів.

 

Розділ 3

Клуб діє згідно зі Статутом.

 

Розділ 4

Цілі діяльності клубу полягають у формуванні почуття європейської єдності серед молоді шляхом:

1) накопичення та поширення знань про:

– Європу (її географічні, історичні, культурні, економічні особливості);

– європейські організації (структуру, спосіб діяльності, цілі);

– європейську спільноту та держави Євросоюзу (їх політичне, соціальне, культурне життя);

– труднощі, що постають перед сучасною Європою;

– цілі та прогнози євроінтеграції;

2) виховання в учнів почуття відповідальності щодо миру, прав людини та захисту навколишнього середовища й культурної спадщини;

3) сприяння усвідомленню європейської взаємозалежності та необхідності міжнародної співпраці;

4) налагодження контактів, співпраця з іншими євроклубами в Україні та за кордоном;

5) заохочення до вивчення іноземних мов;

6) пропагування засад плюралізму та демократії;

7) заохочення до активної участі в суспільному житті;

8) підготовка молоді до життя та праці в об’єднаній Європі.+

 

Розділ 5

Клуб реалізує перелічені цілі на території училища та поза її межами наступними методами:

– організації наукових, суспільних та культурних подій: зустрічей, семінарів, презентацій, культурних заходів на європейську тематику;

– проведення традиційних днів Європи в училищі;

– самостійного пошуку та опрацювання матеріалів на тему Євросоюзу та європейської інтеграції;

– дискусії на тему процесу євроінтеграції та місце України в Європі;

– співпраці з засобами масової інформації та організаціями, що мають спільне з цілями клубу.

 

Розділ 6

Членом клубу може бути будь-який учень та вчитель училища, який виявив бажання вступити до клубу й готовий виконувати покладені на нього обов’язки.

 

Розділ 7

Статус члена клубу присвоює рада клубу згідно з поданням зацікавленої особи.

 

Розділ 8

Член клубу має право:

– брати участь у формуванні керівних органів клубу,

– користуватися можливостями, які надає клуб;

– брати участь у заходах, ініційованих євроклубом.

 

Розділ 8

Член клубу зобов’язаний:

– виконувати положення даного статуту та розпоряджень керівництва;

– сприяти реалізації цілей клубу;

– брати активну участь у житті клубу;

– дотримуватися високого рівня та бути толерантним у спілкуванні з членами клубу, керівництвом, викладачами тощо.

 

Розділ 10

Членство може бути припинено:

– за невиконання положень статуту або рішень керівництва;

– за поведінку, яка не є гідною члена євроклубу.

 

Розділ 11

Найвищим керівним органом євроклубу є загальні збори.

Брати участь в загальних зборах клубу мають право всі члени клубу.

 

Розділ 12

Повноваження загальних зборів:

1)   визначення основних напрямків діяльності клубу;

2)   прийняття плану роботи;

3)   ухвалення змін у Статуті;

4)   обрання активу клубу;

5)   прийняття нових членів та виключення існуючих;

6)   контроль та оцінювання діяльності євроклубу в цілому.

 

Розділ 13

Загальні збори членів Клубу відбуваються один раз на семестр.

Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів.

 

Розділ 14

Право представляти інтереси клубу надається Президенту клубу. Він займається організацією поточної роботи клубу та головуванням на загальних зборах клубу.